POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Usługi doradcze i eksperckie konsultantów - ekspertów branżowych”, oznaczenie sprawy: 84/IN (P/52/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 26.07.2017 07:03      Utworzono: 24.07.2017 11:23      Poprawiono: 12.10.2017 07:13     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: