Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi asysty oraz wsparcia technicznego systemu IBM SPSS Data Collection w wersji 7.0.0. przez okres 12 m-cy.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Zapytaniu ofertowym oraz w załączniku.

Termin przesyłania ofert: 25.05.2018 r. do godz. 12:00 na adres: filip_milewski@parp.gov.pl

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Filip Milewski: filip_milewski@parp.gov.pl – telefon: +22 432 84 07.


Opublikowano: 17.05.2018 12:58           Poprawiono: 17.05.2018 12:59     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: