POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych",  oznaczenie sprawy: 53/I (p/257/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:30

 


Opublikowano: 04.04.2017 14:30      Utworzono: 04.04.2017 14:04      Poprawiono: 24.08.2017 14:38     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: