efsiSwissContribMPGUE stare

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa tłumaczenia pisemnego oraz ustanego dla PARP", oznaczenie sprawy: p/4/BA/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 22.03.2017 10:47      Utworzono: 22.03.2017 10:47      Poprawiono: 24.08.2017 14:38     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: