PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla przedsiębiorców (start-up) w realizacji procesu inwestycyjnego lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej” oznaczenie sprawy: 101/IN (p/277/DRU/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 13:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 14:00

 


Opublikowano: 13.07.2017 13:13      Utworzono: 13.07.2017 13:13      Poprawiono: 26.10.2017 12:31     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: