Zapraszamy do złożenia oferty na usługę profesjonalnego systemu e-mailingowego.

Ofertę należy przesłać drogą e-mailową na adres: piotr_tyrakowski@parp.gov.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 8 marca 2017 r. do godz. 23:59:59.

Obowiązujący tytuł maila z ofertą: „Oferta na zakup usługi profesjonalnego systemu e-mailingowego”.

 

 


Opublikowano: 28.02.2017 19:06      Utworzono: 28.02.2017 19:06      Poprawiono: 06.03.2017 09:20     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: