POIRPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa doradcza w zakresie projektowania usług” Znak sprawy: 24/BE (p/115/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00


Opublikowano: 06.06.2017 14:19      Utworzono: 06.06.2017 14:19      Poprawiono: 24.08.2017 14:36     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: