Zapraszamy do złożenia oferty na realizację „Umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną dotyczącą realizacji czynności o charakterze helpdesku związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Informatyki”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: martyna_aleksjew@parp.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2017 r.

Szacunkowa wartość usługi poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 05.12.2017 15:18      Utworzono: 05.12.2017 15:18      Poprawiono: 22.12.2017 13:11     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: