W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu utworzenia strony internetowej projektu o zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: hubert_gorecki@parp.gov.pl w terminie do 20 lipca 2017 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Opublikowano: 17.07.2017 10:58      Utworzono: 17.07.2017 10:58      Poprawiono: 17.07.2017 11:02     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: