W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację techniczną w roku 2017 pięciu filmów szkoleniowo-informacyjnych z zakresu internacjonalizacji dedykowanych firmom z sektora MŚP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Prosimy o nadsyłanie oszacowań w formie wypełnionej tabeli (Formularz oszacowania) na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl lub faksem na nr 22 432 70 46 do 28 lipca (piątek) 2017 roku.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza wiadomość nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 20.07.2017 12:24      Utworzono: 20.07.2017 12:24      Poprawiono: 20.07.2017 12:24     
Modyfikujący:      Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: