W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi przeprowadzenia audytu projektów realizowanych ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006, Poddziałanie 1.2.3 Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu Seed Capital (dalej „SPO-WKP 1.2.3”).    

Audytowi podlegać będzie prawidłowość realizacji 6 umów o dofinasowanie realizowanych przez podmioty w 5 miastach: Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław.

W ramach audytu weryfikowane będzie, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i dokumentacją programową, zwłaszcza w zakresie dokonanych inwestycji, ich rentowności, kwot uzyskanych z wyjścia z inwestycji, a także prawidłowość obliczenia i pobrania kapitału na koszty zarządzania funduszem i pokrycie wkładów inwestorów prywatnych. W każdym audycie zakłada się udział 2 osób przez okres, co najmniej 2 dni na każdą umowę. Osoby te powinny  posiadać doświadczenie i wiedzę w procesie dokonywania inwestycji poprzez obejmowanie udziałów w spółkach oraz w wycenie inwestycji.

Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email anna_wasikowska@parp.gov.pl do 6 lipca 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Anna Wąsikowska

Departament Rozwoju Startupów

e-mail: anna_wasikowska@parp.gov.pl


Opublikowano: 03.07.2017 11:16      Utworzono: 03.07.2017 11:16      Poprawiono: 03.07.2017 11:16     
Modyfikujący:      Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: