W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegajacego na opracowaniu projektu okładki i stron publikacji (rozkładówki), przygotowaniu do druku, druku oraz dostawie publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowy zakres zadań dostępny jest w Załączniku nr 1. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie ceny netto i brutto w złotych, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 27.06.2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: miroslawa_plyta @parp.gov.pl  wpisując w temacie wiadomości: Plan wydawniczy – wycena.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Mirosława Płyta, Departament Komunikacji i Marketingu PARP.

Planowany termin realizacji umowy: od dnia podpisania do 30.03.2018 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych."


Opublikowano: 09.06.2017 14:07      Utworzono: 09.06.2017 14:07      Poprawiono: 23.06.2017 07:55     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: