W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację w dniu 6 września 2017 r. Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego w Astanie, przy okazji Międzynarodowej Wystawy ASTANA EXPO 2017, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości usług w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu). Przeprowadzone oszacowanie będzie stanowiło podstawę do uruchomienia postępowania w formie przetargu nieograniczonego.

Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza oszacowania pocztą elektroniczną na adresy: witold_kajszczak@parp.gov.pl oraz sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl.

Uwaga! W związku z uzupełnieniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia o nowy punkt 2.8, termin nadsyłania oszacowań został przedłużony do końca dnia w piątek, 23 czerwca b.r.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 12.06.2017 12:00      Utworzono: 12.06.2017 12:00      Poprawiono: 22.06.2017 07:56     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: