W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozakonkursowym projektem „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych„ (PO WER, Działanie 2.3), Departament Usług Rozwojowych Agencji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu testów automatycznych testujących procesy biznesowe zaimplementowane w systemie informatycznym Baza Usług Rozwojowych (BUR), którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Wycenę według wskazanego wzoru proszę przesłać na adresy e-mail: pawel_fedoruk@parp.gov.plpawel_startek@parp.gov.pl  w terminie do dnia 11.05.2017 do godziny 12.00, wpisując w temacie wiadomości: „Automatyzacja testów- wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 09.05.2017 06:47      Utworzono: 09.05.2017 06:47      Poprawiono: 09.05.2017 06:50     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: