W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów usługi polegającej na przygotowaniu do druku, zakupie pakietu licencjonowanych zdjęć, opracowaniu graficznym, składzie, druku, konwersji i dystrybucji 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–18 oraz na przygotowaniu do druku, korekcie językowej, druku i dystrybucji publikacji książkowej w 2017 r. Wycena posłuży oszacowaniu kosztów postępowania, które zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać w formie formularza dostępnego poniżej na adres e-mail: pawel_sikorski@parp.gov.pl  w terminie do 12 maja 2017 r. do godz. 12.30. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Biuletyn Euro Info i publikacja książkowa_wycena”.

Prośba o wycenę nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 05.05.2017 13:59      Utworzono: 05.05.2017 13:59      Poprawiono: 05.05.2017 13:59     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: