W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu usługi „Wsparcie prawne dla nowopowstałych przedsiębiorców (start-up) w procesie inwestycyjnym”, planowanego do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu świadczenia usługi wsparcia prawnego w zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: justyna_nowacka@parp.gov.pl do dnia 09.05.2017 r. do godz. 14.00.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 02.05.2017 05:23      Utworzono: 02.05.2017 05:23      Poprawiono: 02.05.2017 05:23     
Modyfikujący:      Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: