W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi audytu użyteczności i dostępności wybranych stron internetowych PARP , zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym w załączniku.

UWAGA: przedłużenie terminu szacowania

 

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: adam_reszka@parp.gov.pl  w terminie do 21 kwietnia 2017 r.  28 kwietnia 2017 r.

W szacunku prosimy wskazać ceny (netto) w podziale na zadania i zgodnie z tabelą określoną w załączniku.

 

 

 


Opublikowano: 12.04.2017 07:13      Utworzono: 12.04.2017 07:13      Poprawiono: 21.04.2017 13:22     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: