W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego przetargu na realizację usługi „Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP w jednym Systemie Zarządzania Treścią (CMS)”, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi o zakresie wskazanym poniżej.

 

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: pawel_skowera@parp.gov.pl  w terminie do 30 listopada 2017 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W szacunku prosimy wskazać ceny (netto) w podziale na zadania zgodnie z załączoną tabelą.


Opublikowano: 23.11.2017 15:47      Utworzono: 23.11.2017 15:47      Poprawiono: 23.11.2017 15:47     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: