W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z  prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na przeprowadzenia oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do: XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości oraz studiów wykonalności opracowanych w ramach Pilotażu Grantów dla „Seal of excellence” Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab.

Prosimy o przesłanie szacowania w wersji elektronicznej, na dołączonym formularzu, na adres: filip_milewski@parp.gov.pl, do 19 września 2017 r. do godz. 10.00, wpisując w temacie wiadomości: "Szacowanie wartości ocena w PPP i SoE".

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


Opublikowano: 13.09.2017 13:46      Utworzono: 13.09.2017 13:46      Poprawiono: 13.09.2017 13:47     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: