W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie, wykonanie, transport, montaż i demontaż materiałów bramdingowych dotyczących Programu Operacyjnego Polska Wschodnia podczas Kongresu 590. Szacunkowe koszty brutto realizacji zamówienia prosimy o przesłanie najpóźniej do 9 października br. do godz. 12.00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl.

 


Opublikowano: 03.10.2017 06:40      Utworzono: 03.10.2017 06:40      Poprawiono: 03.10.2017 06:40     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: