PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Świadczenie usług Operatora Polskiej Ekspozycji Narodowej podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017" oznaczenie sprawy: 32/EXPO

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 14:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 14:30


Opublikowano: 17.03.2017 16:37      Utworzono: 17.03.2017 13:55      Poprawiono: 10.05.2017 12:15     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: