PARPMR logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Świadczenie subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług platformowych dla PARP", oznaczenie sprawy: 43/I (p/194/BI/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 11:00

43/I (p/194/BI/2017)

 

 

 

 

 


Opublikowano: 10.10.2017 11:30      Utworzono: 10.10.2017 11:30      Poprawiono: 29.12.2017 16:12     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: