logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Świadczenie kompleksowej usługi Infolinii PARP dla klienta zewnętrznego, realizowanej za pomocą dedykowanych kanałów kontaktu", oznaczenie sprawy: 80/PK (p/79/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. o godzinie 11:00

   Ogłoszenie o zamówieniuDownload this file (ogl o zam opub.pdf).pdf130 kBpobierz
   SIWZDownload this file (siwz.zip).zip414 kBpobierz

Opublikowano: 27.12.2017 09:28      Utworzono: 27.12.2017 09:28      Poprawiono: 27.12.2017 09:30     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: