logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Świadczenie kompleksowej usługi Infolinii PARP dla klienta zewnętrznego, realizowanej za pomocą dedykowanych kanałów kontaktu", oznaczenie sprawy: 80/PK (p/79/DKM/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 27.12.2017 09:28      Utworzono: 27.12.2017 09:28      Poprawiono: 21.03.2018 14:57     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: