Oferta sporządzona zostanie zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

dla wersji elektronicznej:  ilona_kosik@parp.gov.pl

dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do 14 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

z dopiskiem „Świadczenie eksperckiej usługi prawnej polegającej na opracowaniu przez Wykonawcę zapisów dot. Praw autorskich do przygotowywanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z planowanymi zamówieniami dotyczącymi usługi „Akademia PARP”.


Opublikowano: 31.07.2018 13:51           Poprawiono: 10.08.2018 14:01     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: