logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Sukcesywne dostawy papieru biurowego na potrzeby PARP” oznaczenie sprawy: 3/A (p/8/BA/2017);

Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2017 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w w dniu 8 września 2017 r. o godzinie 11:00

 


Opublikowano: 29.08.2017 14:15      Utworzono: 29.08.2017 14:15      Poprawiono: 26.10.2017 12:35     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: