logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby PARP", oznaczenie sprawy: 3/A (p/7/BA/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 11:00

   Ogłoszenie o zamówieniuDownload this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf).pdf82 kBpobierz
   SIWZDownload this file (siwz.zip).zip457 kBpobierz

Opublikowano: 12.10.2017 09:07      Utworzono: 12.10.2017 09:07      Poprawiono: 12.10.2017 09:10     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: