logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby PARP", oznaczenie sprawy: 3/A (p/7/BA/2017)

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 12.10.2017 09:07      Utworzono: 12.10.2017 09:07      Poprawiono: 29.12.2017 16:12     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: