Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty/ Specjalisty
w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SSp/S/DKW/05/17

I. Główne obowiązki:

1. Udział w opracowywaniu zasad naboru oraz współpracy z ekspertami uczestniczącymi w wyborze projektów do dofinansowania;
2. Udział w naborze ekspertów uczestniczących w ocenie projektów;
3. Prowadzenie wykazu kandydatów na ekspertów;
4. Udział w nadzorowaniu współpracy z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów:
- analizowanie wyników ocen pracy ekspertów;
- udział w opracowywaniu zasad naboru projektów w PARP;
- wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego.
- udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań.


II. Wymagania konieczne :


1. Wykształcenie wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata (specjalista) lub 4 lata (starszy specjalista) doświadczenia zawodowego, w tym dla specjalisty 1 rok, lub dla starszego specjalisty minimum 2 lata doświadczenia w zakresie wdrażania programów pomocowych lub integracji europejskiej;
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (specjalista) lub B1 (starszy specjalista);
4. Biegła znajomość obsługi MS Office, w tym: znajomość programu Excel umożliwiająca na wykonywanie zadań na poziomie bardzo dobrym (opracowywanie zbiorczych zestawień, zamieszczanie formuł przyspieszających pracę na dokumencie), znajomość programu Word na poziomie bardzo dobrym, znajomość programu PowerPoint umożliwiająca sprawne przygotowanie prezentacji;
5. Znajomość zasad wdrażania programów pomocowych, w tym stosowanych przepisów i regulacji.


III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, nauki społeczne, prawo, administracja;
2. Znajomość narzędzi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
3. Umiejętność organizacji i planowania;
4. Wysoko rozwinięte umiejętności współpracy w zespole;

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: SSp/S/DKW/05/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 14 czerwca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
faks:  22 432 86 20
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty/ Specjalisty
w Departamencie Koordynacji Wdrożeń Programów
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SSp/S/DKW/05/17

I. Główne obowiązki:

1. Udział w opracowywaniu zasad naboru oraz współpracy z ekspertami uczestniczącymi w wyborze projektów do dofinansowania;
2. Udział w naborze ekspertów uczestniczących w ocenie projektów;
3. Prowadzenie wykazu kandydatów na ekspertów;
4. Udział w nadzorowaniu współpracy z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów;
- analizowanie wyników ocen pracy ekspertów;
- udział w opracowywaniu zasad naboru projektów w PARP;
- wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego.
- udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań.


II. Wymagania konieczne :
1. Wykształcenie wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata (specjalista) lub 4 lata (starszy specjalista) doświadczenia zawodowego, w tym dla specjalisty 1 rok, lub dla starszego specjalisty minimum 2 lata doświadczenia w zakresie wdrażania programów pomocowych lub integracji europejskiej;
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (specjalista) lub B1 (starszy specjalista);
4. Biegła znajomość obsługi MS Office, w tym: znajomość programu Excel umożliwiająca na wykonywanie zadań na poziomie bardzo dobrym (opracowywanie zbiorczych zestawień, zamieszczanie formuł przyspieszających pracę na dokumencie), znajomość programu Word na poziomie bardzo dobrym, znajomość programu PowerPoint umożliwiająca sprawne przygotowanie prezentacji;
5. Znajomość zasad wdrażania programów pomocowych, w tym stosowanych przepisów i regulacji.


III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, nauki społeczne, prawo, administracja;
2. Znajomość narzędzi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
3. Umiejętność organizacji i planowania;
4. Wysoko rozwinięte umiejętności współpracy w zespole;

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: SSp/S/DKW/05/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 14 czerwca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
faks:  22 432 86 20
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


 Wzór życiorysu SSp/S/DKW/05/17
   Wzór życiorysu SSp_S_DKW_05_17.docDownload this file (Wzór życiorysu SSp_S_DKW_05_17.doc).doc61 kB pobierz

Opublikowano: 30.05.2017 14:20      Utworzono: 30.05.2017 14:20      Poprawiono: 25.10.2017 13:54     
Modyfikujący: Jolanta Rawicka     Udostępniający: Szewko Ewa     Autor dokumentu: