Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalisty
w Biurze Informatyki
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/BI/05/17

I. Główne obowiązki:
1. Wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych informatycznych zgodnie z zapotrzebowaniem i planem zamówień publicznych,
2. Wsparcie w planowaniu i dbanie o prawidłowe rozliczenia prowadzonych zakupów,
3. Wsparcie Biura Informatyki w zakresie czynności biurowych i organizacji pracy, w szczególności:
 a.ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 b.monitorowanie terminowej realizacji spraw,
 c.archiwizowanie dokumentów,
 d.organizacja spotkań i szkoleń,
 e.prowadzenie wybranych rejestrów Biura,
 f.wsparcie Biura w zakresie czynności biurowych i organizacji pracy,
4. Telefoniczne wsparcie użytkowników zewnętrznych dla systemów informatycznych wytwarzanych przez Biuro Informatyki,
5. Wsparcie w specyfikowaniu i testowaniu wytwarzanych aplikacji,
6. Wsparcie dla użytkowników PARP w zakresie zarządzania uprawnieniami i zasobami.

 

II. Wymagania konieczne :
1. Wykształcenie wyższe,
2. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
3. Biegła znajomość pakietu MS Office
4. Znajomość zagadnień w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. Doświadczenie w pracy z systemami zarządzania projektami, zgłaszania błędów (np. Redmine, Mantis),
6. Wysoka kultura osobista,
7. Bardzo dobra organizacja pracy i planowania,
8. Umiejętność współpracy

 

III. Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2. Podstawowa znajomość MS Access,
3 Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Doświadczenie w pracy z systemem zarządzania testami (np. TestLink),
5. Znajmość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
6. Wysoko rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/BI/05/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 15 czerwca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
faks: 22 432 86 20
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


 Wzór życiorysu_S_BI_05_17
   Wzór życiorysu S_BIr_05_17.docDownload this file (Wzór życiorysu S_BIr_05_17.doc).doc62 kB pobierz

Opublikowano: 31.05.2017 09:32      Utworzono: 31.05.2017 09:32      Poprawiono: 31.05.2017 09:32     
Modyfikujący: Szewko Ewa     Udostępniający: Szewko Ewa     Autor dokumentu: