POIRPARPUEEFRR-stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „SMART PANEL - badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiebiorczego Odkrywania", oznaczenie sprawy: 21/BE (p/247/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca  2017 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 27.04.2017 08:15      Utworzono: 27.04.2017 07:52      Poprawiono: 24.08.2017 14:52     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Dorota Tryc     Autor dokumentu: