Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę rejestracji obrazu i dźwięku z posiedzeń Paneli Ekspertów oraz dostarczanie materiałów z rejestracji, w postaci właściwie opisanych nośników DVD oraz odtwarzanie fragmentów nagrań w trakcie Paneli Ekspertów. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach do zaproszenia.

Termin przesyłania ofert: 28 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59 na numer faxu 22 432 86 20 lub na adres: tomasz_kozina@parp.gov.pl

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.
Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 21.04.2017 13:04      Utworzono: 21.04.2017 13:04      Poprawiono: 10.05.2017 07:11     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: