W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na realizację badań branżowych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w latach 2018-2022 zwracam się z prośbą o wycenę ww. usługi zgodnie z załączonym opisem.

 

 


Opublikowano: 11.08.2017 14:48      Utworzono: 11.08.2017 14:48      Poprawiono: 11.08.2017 14:49     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: