Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw: Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. 

 

Skład Rady Nadzorczej PARP:

 • Marek Dietl – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Renata Calak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Jacek Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej,
 • Bogdan Ciepielewski - Członek Rady Nadzorczej,
 • Tadeusz Donocik - Członek Rady Nadzorczej,
 • Grażyna Grzyb - Członek Rady Nadzorczej,
 • Piotr Dilling - Członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Saar - Członek Rady Nadzorczej,
 • Mirosław Ślachciak - Członek Rady Nadzorczej.

   


  Opublikowano: 16.01.2008 13:14      Utworzono: 16.01.2008 13:14      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
  Modyfikujący:      Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Teresa O`Neill