Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw: Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. 

 

Skład Rady Nadzorczej PARP:

 • Joanna Sauter-Kunach - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
 • Renata Calak - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
 • Jacek Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej,
 • Bogdan Ciepielewski - Członek Rady Nadzorczej,
 • Tadeusz Donocik - Członek Rady Nadzorczej,
 • Grażyna Grzyb - Członek Rady Nadzorczej,
 • Piotr Dilling - Członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Saar - Członek Rady Nadzorczej,
 • Mirosław Ślachciak - Członek Rady Nadzorczej,
 • Katarzyna Blachowicz - Członek Rady Nadzorczej,
 • Sylwia Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej.

Opublikowano: 16.01.2008 13:14      Utworzono: 16.01.2008 13:14      Poprawiono: 09.05.2018 11:21     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Teresa O`Neill