logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym na potrzeby organizacji cyklu konferencji informacyjnych organizowanych przez PARP”, oznaczenie sprawy: p/171/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 13:00


Opublikowano: 29.03.2018 12:20           Poprawiono: 09.04.2018 12:55     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: