PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych w Internecie związanych z polską obecnością na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017", oznaczenie sprawy:29/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. o godzinie 11:30

   Ogłoszenie o zamówieniuDownload this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf).pdf108 kBpobierz
   SIWZDownload this file (BZP.zip).zip535 kBpobierz

Opublikowano: 19.04.2017 12:44      Utworzono: 14.04.2017 09:57      Poprawiono: 19.04.2017 12:44     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: