PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych w Internecie związanych z polską obecnością na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017", oznaczenie sprawy:29/EXPO

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10:30


Opublikowano: 19.04.2017 12:44      Utworzono: 14.04.2017 09:57      Poprawiono: 24.08.2017 14:36     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: