Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów w zakresie projektowania usług.  

Usługa obejmować będzie:

  1. Opracowanie merytoryczne warsztatów,
  2. Przeprowadzenie warsztatów,
  3. Techniczna organizacja spotkań,
  4. Wynajęcie sali wraz z wyposażeniem,
  5. Obsługa cateringowa warsztatów,
  6. Noclegi dla uczestników warsztatów,
  7. Transport uczestników,
  8. Raport z realizacji warsztatów.

Szczegółowy zakres zadań dostępny jest w załączonym pliku.

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny netto i brutto w złotych dla każdej części zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 14 kwietnia 2017 r. na adres: agnieszka_katowicz@parp.gov.pl.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Katowicz, Departament Strategii i Analiz PARP, tel. 22 432 70 25.

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane kwoty pozwolą na zaplanowanie budżetu planowanego zamówienia.


Opublikowano: 10.04.2017 13:24      Utworzono: 10.04.2017 13:24      Poprawiono: 10.04.2017 13:24     
Modyfikujący:      Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: