Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza zlecić realizację zamówienia polegającego na „Przygotowaniu do druku, druku i dostawie publikacji PARP”. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: graficzne i techniczne opracowanie, korekta, druk publikacji, dostawa i dystrybucja wersji wydrukowanej publikacji, wysyłka, przygotowanie i dostawa wersji elektronicznej publikacji.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 22 maja 2017 r. – godz. 10.00.


Opublikowano: 17.05.2017 07:51      Utworzono: 17.05.2017 07:51      Poprawiono: 17.05.2017 12:50     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: