Utworzono: 25 kwietnia 2018

logo EFSI

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Znak sprawy: p/36/BA/2018, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. J.
ul. Wólczańska 66
90-516 Łódź
z ceną brutto oferty: 585 000,85 zł.

Utworzono: 8 stycznia 2018

POIRPARPUEEFRR stare

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja Gali Polski Produkt Przyszłości" oznaczenie sprawy: 1/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 14:00

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

PO Wiedza Edukacja RozwjZamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Gotowość polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych”, oznaczenie sprawy: 110 BE (p/319/DAS/2017).

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 27 grudnia 2017

logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Świadczenie kompleksowej usługi Infolinii PARP dla klienta zewnętrznego, realizowanej za pomocą dedykowanych kanałów kontaktu", oznaczenie sprawy: 80/PK (p/79/DKM/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 21 listopada 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: Świadczenie usługi Asysty technicznej w zakresie informatycznego Systemu Finansowo-Księgowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBase SQL", oznaczenie sprawy: 37/I (p/158/BI/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej