Utworzono: 29 czerwca 2018

logotypypl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych" oznaczenie sprawy: p/98/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 12 czerwca 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla samochodów służbowych PARP" oznaczenie sprawy: P/41/BA/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 30 maja 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Dostawa sprzętu komputerowego" oznaczenie sprawy: P/105/BI/2018, P/77/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 30 maja 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: "Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla startupów" oznaczenie sprawy: 243/DRS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 24 maja 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Długoterminowy najem samochodów wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, oznaczenie sprawy: p/68/BA/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 22 maja 2018

POIRPARPUEEFRR stareMPG

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na zagranicznych targach i konferencjach w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT w latach 2018-2019" oznaczenie sprawy: p/23/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 27 kwietnia 2018

logo EFSIpl

een

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2018/2019 r.", oznaczenie sprawy: 170/DKM/2018, 180/DRK/2018, 186/DRK/2018, 189/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 10:30

więcej