logo EFSI

 

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER” nr 91/IN p/48/DK/2017 (zamówienie wykonawcze nr 3) wybrano:

     1.  dla części I zamówienia wykonawczego region północno-zachodni – ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę                     

         Grupa Gumułka –   Euroedukacja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Matejki Jana 4,  40-077 Katowice.

         Cena brutto wybranej oferty wynosi 218 325,00 zł.

 

       2. dla części II zamówienia wykonawczego region wschodni - ofertę nr 4 złożoną przez:

        Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

  1. Lubelska Fundacja Rozwoj ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,
  2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce,
  3. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok,
  4. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

      Cena brutto wybranej oferty wynosi 313 650,00 zł.

 

      3. dla części III zamówienia wykonawczego region południowy - ofertę nr 3 złożoną przez:

        Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

        1. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław,

        2. Fundusz Górnośląski S.A. – Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice,

        3. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań,

        4. Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

      Cena brutto wybranej oferty wynosi 267 488,02 zł


Opublikowano: 24.08.2018 08:10           Poprawiono: 31.10.2018 13:47     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Mariola Kownacka     Autor dokumentu: