POIRPOPWPOWERPARPUEEFRR stareUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER", oznaczenie sprawy: 91/IN (p/48/DK/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca  2017 r. o godzinie 10:00

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 lipca  2017 r. o godzinie 10:30


Opublikowano: 13.06.2017 11:41      Utworzono: 13.06.2017 11:41      Poprawiono: 29.12.2017 16:08     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: