POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Przeprowadzenie ewaluacji pn. Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS", oznaczenie sprawy: 14/BE (p/109/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 03.01.2018 08:04      Utworzono: 29.12.2017 14:26      Poprawiono: 28.03.2018 07:55     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: