PO Wiedza Edukacja RozwjZamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Gotowość polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych”, oznaczenie sprawy: 110 BE (p/319/DAS/2017).

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 29.12.2017 15:46      Utworzono: 29.12.2017 15:46      Poprawiono: 13.02.2018 16:34     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: