W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z  prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Kontroli podlegać będzie realizacja 10 umów na terenie całej Polski; wszystkie kontrole powinny zostać zrealizowane do 30.11.2017 r.

Szczegółowy opis działania znajduje się tutaj.

W ramach kontroli weryfikowane będzie, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o pożyczkę i dokumentacją programową, W każdej kontroli zakłada się udział 2 osób przez okres, co najmniej 2 dni na każdą umowę. Osoby te powinny  posiadać doświadczenie i wiedzę w procesie udzielania pożyczek.

Prosimy o przysłanie szacunkowej wyceny na adres email anna_wasikowska@parp.gov.pl do 18.08.2017 r. zgodnie z formularzem szacowania ceny.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Anna Wąsikowska, Departament Rozwoju Startupów, e-mail: anna_wasikowska@parp.gov.pl


Opublikowano: 11.08.2017 10:32      Utworzono: 11.08.2017 10:32      Poprawiono: 11.08.2017 10:35     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: