PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Produkcja materiałów filmowych będących częścią polskiej ekspozycji na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017"  oznaczenie sprawy: 51/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 12:00

 


Opublikowano: 16.03.2017 15:15      Utworzono: 16.03.2017 15:15      Poprawiono: 10.05.2017 12:15     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: