PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Pośredniczenie w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu publikacji treści wspierających proces rekrutacji na konferencje edukacyjne oraz promocję tych konferencji”, oznaczenie sprawy: p/261/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 11:00

   Ogłoszenie o zamówieniuDownload this file (ogł o zam opub.pdf).pdf120 kB pobierz
   SIWZDownload this file (siwz.zip).zip153 kB pobierz

Opublikowano: 06.04.2018 07:49           Poprawiono: 06.04.2018 07:49     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: