W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego ogłoszenia konkursu w ramach POWER 2014-2020 na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu wynajmu sali na spotkania organizowane w ramach projektu o zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: hubert_gorecki@parp.gov.pl  w terminie do 21 lipca 2017 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 18.07.2017 10:35      Utworzono: 18.07.2017 10:35      Poprawiono: 18.07.2017 10:35     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: