een

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja techniczna 10 seminariów z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” oznaczenie sprawy: p/358/DPG/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 11:30

 


Opublikowano: 05.01.2018 08:37           Poprawiono: 29.06.2018 13:15     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: