MPGPOIRUEEFRR stare

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), którego przedmiotem są usługi społeczne, pn: : "Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego na targach MEDICA, które odbędą się w dniach 13-16 listopada 2017 r. w Dusseldorfie" , oznaczenie sprawy: 114/PG (p/323/DPG/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 11:30

 


Opublikowano: 09.10.2017 16:26      Utworzono: 09.10.2017 16:18      Poprawiono: 26.10.2017 12:36     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: