POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań i warsztatów w ramach projektów: Inno Lab i Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" oznaczenie sprawy: 77/PK (p/51/DKM/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 05.12.2017 08:19      Utworzono: 29.11.2017 13:15      Poprawiono: 29.12.2017 15:01     
Modyfikujący: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: