parp

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”, znak sprawy: p/286/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

   Ogłoszenie o zamówieniuDownload this file (Ogl_o_zam.pdf).pdf63 kB pobierz
   IWZDownload this file (IWZ.zip).zip265 kB pobierz
   Odpowiedzi na pytaniaDownload this file (odp na pyt.pdf).pdf316 kB pobierz

Opublikowano: 08.08.2018 07:34           Poprawiono: 17.08.2018 12:19     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: