Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, ogłasza zamówienie pn. Organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz wykonanie innych prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem upominku dla osób o statusie VIP, promującego polską obecność na EXPO 2017.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zorganizowanie konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu upominku dla osób o statusie VIP, promującego polską obecność na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 (w tym opracowanie regulaminu, projekt identyfikacji wizualnej Konkursu i jego promocję oraz powołanie jury) oraz nadzór nad procesem produkcji min. 150 sztuk ww. upominku.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 10 marca 2017 do godziny 10:00 na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu ofertowym lub w siedzibie zamawiającego.

Jedynym podmiotem, który złożył ofertę było Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej z ceną brutto 123 000  zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.

 


Opublikowano: 06.03.2017 09:23      Utworzono: 06.03.2017 09:23      Poprawiono: 25.10.2017 13:46     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: